Formsläppmedel

Används som grund vid formarbete för att objektet ska lossa ur formen vid framställning.