Produktbild BHP Härdare

Härdare

härdare tillsätts före applicering av polyester, gelcoat och topcoat.

1,5-2 % härdare tillsätts före applicering av polyester, gelcoat och topcoat.