Produktbild BHP Gelcoatspackel

Gelcoatspackel

Gelcoatspackel finns i förpackningarna 100g samt 1-20 kg.

Produkten är avsedd att användas för reparation av mindre skador på ytskiktet ex. vis topcoat/gelcoat.

Instruktioner

Blanda noggrant spacklet med ca 2 % härdare. Slipa och rengör skadan innan ni spacklar. Arbeta vid minst 17 C. Applicera ett tunt skikt. För uppbearbetning av slutfinish använd våtslippapper i korn 600-800-1200. Använd därefter rubbing, polish och vax.

Tänk på att kulörer kan variera mellan olika produktioner samt att det gamla ytskiktet kan vara blekt eller oxiderat.