Båtreparationer

Gjutpolyester


Gjutpolyester

För ingjutning av föremål

Levereras från 1kg till 225kg
Säkerhetsdatablad
Fler polyester-vinylester