Båtreparationer

Reparationssats


Reparationssats

För lagning ovan vattenlinjen

För lagning ovan vattenlinjen. För mindre reparationer av plastbåtar. I satsen ingår: 250 ml polyester, 10 g härdare, 20 dm2 glasfibermatta, 50 g microballonger (avsett för spackelblandning), 1 st pensel, 1 st blandningskopp
1 st rörpinne, lagningsanvisning.
 
Säkerhetsdatablad
Fler polyester-vinylester